Liiketoiminta

13:00 Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Field Service tarjoaa täydellisen kenttä- ja asiantuntijapalvelutyön sovelluksen. Sovelluksella pystytään optimoimaan resurssien tehokas allokointi töille, hyödyntäen kompetenssi- ja pätevyysvaatimuksia, maantieteellistä sijaintia sekä aikatauluvaateita. Näin varmistetaan että suorittajaksi saadaan oikea henkilö oikeana aikana, oikealla osaamisella ja työvälineillä.

Demossa esitetään Dynamics 365 for Field Service -sovelluksen keskeiset kenttätyön toiminnot. Miten työnjohto aikatauluttaa ja resurssoi työn sekä miten työn suorituksen yhteydessä henkilö kirjaa mobiilisovelluksella tekemänsä työsuoritteen.

Puhujat: Johanna Seppälä & Tommi Inha, Mavisystems Oy

Johanna Seppälä
Johanna Seppälä
Mirosys Oy