Kimmo Bergius

Kimmo toimii Sulavan Teknologiajohtajana ja erityisesti Azure- ja Intune-palvelujen sekä Identiteetin hallinntaan liittyvien ratkaisujen parissa. Ennen Sulavalle tuloaan hän työskenteli 13 vuotta Suomen Microsoftilla erilaisissa myynnin ja markkinoinnin teknisissä tehtävissä, joten kokemusta Microsoft-pohjaisista IT-ratkaisuista on kertynyt jo yli 20 vuoden ajalta.

Kimmon osaamisaluetta on organisaation toiminnan ja IT-strategian yhdistäminen sekä niistä johdettujen IT-ratkaisujen kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatioon. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus tietoturvasta sekä erilaisten järjestelmien integroinnista.